میزان سرباره در حوضچه مذاب شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری کاهش یافت

مدیر تولیدشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: برای سومین ماه متوالی در سال جاری میزان سرباره در حوضچه مذاب شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری روند کاهشی پیدا کرد.

میزان سرباره در حوضچه مذاب شرکت ورق خودرو چهار محال و بختیاری کاهش یافت

به گزارش ایراسین، فردین علی‌میرزایی مدیر تولیدشرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری ضمن اعلام خبر کاهش ایجاد سرباره در شرکت ورق خودرو به زیر۷/۷۶درصد، اظهار کرد: شرکت ورق خودرو هزینه چشم گیری بابت ایجاد سرباره حوضچه مذاب متحمل می شد و این موضوع ما را برآن داشت تا برنامه ریزی دقیق ونصب تجهیزات لازم درصد ایجاد سرباره را به کمتر از ۱۰ و سپس به ۷/۷۶ درصد برسانیم.

همچنین مهدی محمدی رییس دفتر فنی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به اینکه این طرح با بررسی شاخص های کنترلی ودرقالب کارگروه پروژه های کاهش هزینه شکل گرفت، گفت: پس از مطالعات اولیه، تهیه طرح و نقشه مهندسی توسط تیم کارشناسی داخلی صورت پذیرفت و با استفاده از ظرفیت های موجود کلیه مراحل شامل طراحی، ساخت و راه اندازی پروژه با موفقیت به پایان رسید و برای سومین ماه متوالی بصورت اثر بخش اجرایی گردید.

منبع: irasin-47646

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار