پراکنش پیام‌های ترافیکی اصفهانی‌ها با ۱۳۷

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: تعمیر و راه‌اندازی پله‌های برقی، موضوعات مرتبط با سرویس‌دهی اتوبوس‌های شهری، نصب تجهیزات، علائم و اصلاح زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی بیشترین پیام‌های ترافیکی ثبت شده در سامانه ارتباطات مردمی ۱۳۷ بوده است.

پراکنش پیام‌های ترافیکی اصفهانی‌ها با ۱۳۷

حسین حق‌شناس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اهمیت ارتباطات دوسویه بین شهروندان و مدیریت شهری اظهار کرد: ثبت و درج گزارش، درخواست، شکایات و مشکلات، معایب و نواقص در سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ دسترسی به مجموعه‌ای از داده‌ها و اطلاعات گستره کلان‌شهر اصفهان را فراهم کرده است که با جمع‌بندی، ساماندهی و تجزیه و تحلیل آن نوعی آنالیز از میزان خدمات، نقاط قوت و ضعف، عملکرد و نتایج استخراج می‌شود و شرایط را برای برنامه‌ریزی هدفمند فراهم خواهد کرد.

وی افزود: مجموعه پیام‌های ترافیکی ثبت شده از ابتدای مهر تا پانزدهم بهمن در سامانه ۱۳۷ بالغ بر ۱۱۰۰۰ مورد بوده است که ۸۸۳ پیام و درخواست با موضوع پله‌های برقی بالاترین آمار تماس درج شده است که بیشترین آن به ترتیب مرتبط با مناطق ۵، ۴ و ۷ بوده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در رده دوم مجموعه موضوعات مختلف در رابطه با ناوگان اتوبوسرانی شامل انتظار، تخلف، درخواست خط و افزایش ناوگان با ۳۰۰۰ پیام است که بیشترین تماس مرتبط به مناطق ۸، ۷ و ۱۰ بوده است.

حق‌شناس اضافه کرد: توجه به زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی و تماس‌های انجام شده با سامانه ۱۳۷ در این خصوص ۳۸۵ مورد بوده است که بیشترین تماس در این خصوص متعلق به مناطق ۵ و ۶ بوده است.

وی اضافه کرد: بیشترین تماس‌های مرتبط با موضوعات ترافیکی با سامانه ۱۳۷ به ترتیب متعلق به مناطق ۸، ۵، ۷ ،۱۰ و ۶ بوده است، اضافه کرد: کمترین تماس نیز به ترتیب مربوط به مناطق ۱۱، ۱۴، ۲ و ۹ بوده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان اضافه کرد: پیگیری، پاسخگویی شفاف و در نظر گرفتن تدابیر و اقدامات عملگرایانه موجب افزایش اعتماد به سامانه ۱۳۷ خواهد شد و توسعه و توجه به این بستر می‌تواند برترین فرایند نظارتی را با محوریت شهروندان ایجاد کند.

منبع: imna-729907

ارسال نظر