آزادسازی پارک ظهرآبادی در سال جاری تکمیل می‌شود

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از پروژه‌های شاخص این منطقه احداث پارک ظهرآبادی پشت کارخانه روغن‌نباتی سابق با مساحت حدود ۸.۵ هکتار است، گفت: امیدواریم در سال جاری بتوانیم آزادسازی پروژه را تکمیل کنیم تا در کاهش آلودگی هوای شهر و افزایش سرانه فضای سبز مثمر ثمر باشد.

آزادسازی پارک ظهرآبادی در سال جاری تکمیل می‌شود

حسن محمدحسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اولویت نخست شهرداری منطقه ۱۱ اصفهان اجرای طرح تفصیلی و حفظ فضای سبز است.

وی افزود: در خیابان امام رضا (ع) خیابانی به‌نام فضیلت وجود دارد که با توجه به قرارگیری در خارج محدوده شهر اصفهان، کاربری کشاورزی دارد و در گذشته به آن نگاه جاده صحرایی وجود داشت و در مقاطعی تعریض‌هایی برای آن انجام شده است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به ارائه پیشنهاد به کارگروه امور زیربنایی استانداری، جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی، امیدواریم با دریافت مصوبات مورد نیاز، خیابان فضیلت با عرض ۳۶ متر احداث شود که از تمام مالکان محدوده این مسیر درخواست داریم برای توافق به شهرداری این منطقه مراجعه کنند.

محمدحسینی اضافه کرد: مقابل خیابان فضیلت، خیابان حسین‌آباد قرار دارد که امیدواریم بتوانیم آزادسازی و تمهیدات ترافیکی برای آن بیندیشیم و مشکل ترافیک این خیابان را رفع کنیم.

وی اضافه کرد: یکی از شاخص‌های توسعه و قابل سنجش هر شهر و منطقه، سرانه فضای سبز است که البته این شاخص در منطقه ۱۱ حدود هفت متر مربع است، در حالی که استاندارد آن ۲۵ متر مربع است.

مدیر منطقه ۱۱ شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از پروژه‌های شاخص منطقه ۱۱ احداث پارک ظهرآبادی پشت کارخانه روغن‌نباتی سابق با مساحت حدود ۸.۵ هکتار است، اضافه کرد: در سال‌های اخیر با همکاری مالکان توانستیم آزادسازی مقدار زیادی از مساحت این پارک را انجام دهیم و امیدواریم در سال جاری بتوانیم آزادسازی آن را تکمیل کنیم تا در کاهش آلودگی هوای شهر و افزایش سرانه فضای سبز مثمر ثمر باشد.

منبع: imna-738611

ارسال نظر