تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

اطلاعات آنلاین نوشن: این عکس‌ها دوران مدرسه قدیمی با خود یک تاریخ را حمل می‌کنند.

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

در دل هر عکس روایتی از فرهنگ، اقتصاد، سیاست و … نهفته است و تغییرات یک جامعه را بیان می‌کند. عکس‌هایی از مدارس، دانش‌آموزان و معلمان در ایران از دوران قاجار و ... از روزنامۀ اطلاعات آن زمان به دست آمده که سیر تحول کشور را نشان می‌دهد.

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

تفاوت مدرسه رفتن بچه‌ها از دوران قاجار تا دهه ۶۰/ عکس

245245

منبع: khabaronline-1848752

ارسال نظر