آیا می‌توان عقد ازدواج را با تلفن خواند؟

آیا می‌توان عقد ازدواج را با تلفن خواند؟

به گزارش «» حضرت آیت الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره خواندن عقد ازدواج با تلفن پاسخ گفته است.

متن پرسش وپاسخ مطرح شده بدین شرح است:

س : آیا عقد ازدواج را با تلفن می توان خواند؟

جواب : صحیح است.

ش : آیا شهادت و گواهی به وسیله تلفن،فاکس و نامه پستی ممکن است؟ جواب: احکامی برای شهادت نزد قاضی قابل اثبات است که حضوری باشد اما نقل وحکایت آن به هروسیله ممکن است و از آن جمله است تلفن امثال آن به شرط آنکه از اشتباه و تقلب کاری ایمن باشیم.

منبع: khabaronline-1860372

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار