به بهانه برگزاری «فستیوال کوچه» در بوشهر

اصفهان گرفتار فرصت سوزی و بی‌کفایتی متولیان فرهنگی

آیا این شهر به‌عنوان شهری که دارای مکاتب متعدد در حوزه موسیقی، تئاتر و سایر رشته‌های هنری است، قابلیت فستیوال ای مشابه با کارکرد فستیوال کوچه ندارد؟ آیا این شهر باوجود تنوع غذایی، صنایع‌دستی و هنر، قابلیت برگزاری رویداد و فستیوالی باهدف شناسایی این ظرفیت‌ها را ندارد؟ و صدها نمونه دیگر که نشان می‌دهد اصفهان گرفتار فرصت سوزی و بی‌کفایتی متولیان فرهنگی شده است.

اصفهان گرفتار فرصت سوزی و بی‌کفایتی متولیان فرهنگی

اگر به بندر بوشهر سفرکرده باشی، درخواهی یافت این مکان نسبت به شهر تاریخی اصفهان، از بناها و مکان‌های گردشگری تاریخی کمتری برخوردار است، درواقع اگر بندر و گشت ساحلی این شهر را بگیریم، این شهر با اندک بناها و بافت های تاریخی نسبت به اصفهان برخوردار است که بتواند گردشگر را به خود جذب کند اما به‌یک‌باره در روزهای پایانی کرونا فستیوال موسیقی تحت عنوان«فستیوال کوچه» در بوشهر برگزار می‌شود و باورکردنی نیست با برگزاری این رویداد موج عظیمی از گردشگر در طول سال روانه این شهر می‌شوند و همین امر باعث می‌شود این فستیوال هرساله در بندر بوشهر برگزار شود.

هرچند به برگزاری این فستیوال در این دوره انتقادهایی وارد شد و حتی اختتامیه آن بنا به دلایلی لغو شد اما نمی‌توان از تأثیر این فستیوال در جذب گردشگر و شناختن آداب و رسوم بندر بوشهر غفلت کرد. اگر بخواهیم فستیوال موسیقی کوچه را بررسی کنیم، این فستیوال فقط کارکرد موسیقی نداشته است بلکه کارکرد فرهنگی و میراثی متعددی برای این شهر داشته است همین‌که جمعیت عظیمی از گردشگر برای شرکت در فستیوال در بافت تاریخی این شهر حضور پیداکرده همین‌که صنایع‌دستی، غذا، فرهنگ و رسوم مردم بوشهر در کنار این فستیوال به سایر گردشگران معرفی شد، همگی نشان از این دارد که فستیوال‌ها و رویدادهای فرهنگی یک شهر تا چه اندازه می‌تواند در صنعت گردشگری و حفاظت از میراث فرهنگی یک شهر نقش داشته باشد.

اما افسوس شهر اصفهان، که چوب شهر فرهنگی و هنری خود را می‌خورد و ای‌کاش این شهر به‌عنوان شهر فرهنگ و هنر شناخته نمی‌شد تا شاهد رویدادها و فستیوال‌های متعددی در این شهر بودیم. خوب به یاد دارم در دوره‌ای از مدیریت شهری اصفهان، این شهر غرق در رویدادها و مناسبت‌های مختلفی بود، اما متأسفانه برخی متولیان فرهنگی و شهری اصفهان به دلیل بی‌کفایتی و بی‌تدبیری این رویکرد را به رسمیت نشناخته و به‌راحتی مدیر مربوط به این اقدامات را عزل کردند، کافی است به مناسبت‌ها و رویدادهای شهر اصفهان در سالی که گذشت نگاهی بیندازید درخواهید یافت حتی کمتر از انگشتان یک دست رویدادی در سطح ملی برگزارنشده و اگر هم برگزار شده متناسب باسلیقه و طیف خاص جریان سیاسی بوده است، هدف از بیان کردن این موضوع زیر سوال بردن این‌گونه فعالیت‌ها برای عده‌ای باسلیقه و جریان سیاسی خاص نیست، بلکه هدفم این است که عنوان کنم تا کی اصفهان باید چوب بی‌کفایتی برخی متولیان فرهنگی و شهری اصفهان را بخورد.

آیا این شهر به‌عنوان شهری که دارای مکاتب متعدد در حوزه موسیقی، تئاتر و سایر رشته‌های هنری است، قابلیت فستیوال ای مشابه با کارکرد فستیوال کوچه ندارد؟ آیا این شهر باوجود تنوع غذایی، صنایع‌دستی و هنر، قابلیت برگزاری رویداد و فستیوالی باهدف شناسایی این ظرفیت‌ها را ندارد؟. مادام متولیان و مسئولیان شهری و میراث فرهنگی شهر اصفهان از اهمیت حفاظت از بناها و بافت‌های تاریخی حرف می‌زنند، اما آیا تاکنون رویداد و فستیوالی برگزار کرده‌اند که گردشگران و موج انبوه مردم در این بافت ها و بناهای تاریخی حضور یافته و به ارزش آنان پی ببرند؟ و صدها نمونه دیگر که نشان می‌دهد اصفهان گرفتار فرصت سوزی و بی‌کفایتی متولیان فرهنگی شده است.

ای‌کاش به‌جای نگاه خطر نگر به اهمیت این رویدادها و فستیوال‌ها متولیان امر پی می‌بردند تا شهردار اصفهان در مصاحبه‌های خود عنوان نکند شهر نباید گرفتار برنامه‌های رویداد محوری باشد و از آن‌طرف با صرف هزینه‌های متعدد از شهروندان بپرسد اگر جای من بودید برای افزایش نشاط اجتماعی شهر چه می‌کردید؟ کاش متولیان فرهنگی این شهر به اهمیت برگزاری این رویدادها و فستیوال‌ها پی می بردند و البته مردم و شهروندان در چهارچوب قوانین کشور در این برنامه‌ها و رویدادها شرکت می کردند تا شاهد لغو این مراسم نباشیم.

ارسال نظر