اعلام رای کمیته انضباطی درباره شکایت از هافبک پرسپولیس

کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده صادر کرد.

اعلام رای کمیته انضباطی درباره شکایت از هافبک پرسپولیس

به گزارش رویداد ایران و به نقل از خبرآنلاین؛ با توجه به شکایت علی وزیری پناه از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت با توجه به مصالحه و سازش طرفین قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت باشگاه ذوب آهن از باشگاه پرسپولیس و آقای اسد بیگی، کمیته وضعیت بازیکنان با استناد به مقررات حاکم بر موضوع؛ مستندات ابرازی و استدلال های فوق؛ دعوی باشگاه ذوب آهن علیه سینا اسدبیگری مبنی بر مطالبه غرامت و اعمال محرومیت مردود اعلام شد. همچنین دعوی باشگاه ذوب آهن علیه باشگاه پرسپولیس مبنی بر مطالبه غرامت رد شد.

* در پی شکایت ابراهیم زین الدینی از باشگاه شمس آذرقزوین، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۳۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

* با توجه به شکایت رضا رضایی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۵ میلیون و ۱۷ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

* در پی شکایت ایمان رازانی از باشگاه آرمان گهر سیرجان، کمیته وضعیت با توجه به مصالحه و سازش طرفین قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت فرشید پاداش از باشگاه مس رفسنجان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۵ میلیون و ۵۳۴ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

آرای صادر شده ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف قابل تجدید نظر خواهد بود.


۲۵۸ ۲۵۸

منبع: khabaronline-1716252

ارسال نظر