مجموع پیشرفت در پروژه های شرکت پتروپالایش صفاهان سهروردی به بیش از ۳۱ درصد رسید

پتروپالایش سهروردی صفاهان در سال جدید پروژه های خود را با قوت و شتاب بیشتری دنبال خواهد کرد.

مجموع پیشرفت در پروژه های شرکت پتروپالایش صفاهان سهروردی به بیش از ۳۱ درصد رسید

به گزارش واحد رسانه روابط عمومی و بین الملل هلدینگ پتروپالایش اصفهان، پروژه RHU پتروپالایش سهروردی که با هدف تصفیه و گوگرد زدایی ۸۱ هزار بشکه از ته مانده برج های واحدهای تقطیر در حال ساخت است به پیشرفت کلی ۵۲/۱۸ درصد رسید. همچنین در بخش های مهندسی ۸۵/۲۸ درصد؛ تامین ۶۴ درصد و در بخش ساخت نیز بیش از ۱۸ درصد پیشرفت حاصل شده است.

واحد HPU که وظیفه تولید و تامین خوراک هیدروژن واحدهای هدف پالایشگاهی را برعهده دارد به پیشرفت کلی ۲۰/۴۷ درصد رسید. دراین واحد، در بخش های مهندسی بیش از ۶۱ درصد، تأمین ۲۰ درصد و در بخش ساخت بیش از ۶ درصد پیشرفت حاصل شده است.

واحد RFCC نیز با هدف تبدیل برش های سنگین و کم ارزش نفتی به فرآورده های با ارزش و سبک، طراحی و ساخت آن آغاز شد به پیشرفت کلی بیش از ۱۵/۵ درصد رسیده است.این واحد در بخش های مهندسی بیش از ۴۹ درصد، در بخش تامین ۱۶ درصد و در بخش ساخت ۱/۵ درصد پیشرفت داشته است.

واحدهای پتروشیمی شرکت پتروپالایش سهرودی صفاهان نیز پیشرفت را تجربه کرده است. در این فرایند، قراردادها منعقد گردیده و مطالعات بازار و امکان سنجی پروژه زنجیره ارزش انجام و BFD این زنجیره نیز نهایی شده است. بصورت کلی واحدهای پتروشیمی شرکت پتروپالایش سهروردی با شروع فرایندهای مهندسی، ساخت و تامین به پیشرفتی معادل ۲ درصد رسیده است.

گفتنی است با رفع موانع و تامین منابع، مواد و تجهیزات، پتروپالایش سهروردی در سال ۱۴۰۳ گام های بلندی را در راستای تحقق اهداف هلدینگ پتروپالایش اصفهان و حرکت در مسیر افق ۱۴۰۵ برخواهد داشت.

شرکت پتروپالایش سهروردی بیش از ۷۵ درصد وزن پروژه های هلدینگ پتروپالایش اصفهان را در بر دارد.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار