نمایشگاه نقاشی ۴ در موسسه هنری آرین

تجربه نویی از زیستن

موسسه هنری آرین میزبان 21 اثر نقاشی از 4 هنرپژوه این موسسه است. این آثار بیشتر با تکنیک رنگ و روغن کار شده اند. سیما نظرپور، سارانظر پور، زهرا اسعدی و لیلا خدری در بیانیه نمایشگاه خود آورده اند: «گام نهادن در وادی هنر آغاز یک سفر است

تجربه نویی از زیستن

 

موسسه هنری آرین از 18 تا 23 خرداد میزبان 21 اثر نقاشی از 4 هنرپژوه این موسسه است. این آثار بیشتر با تکنیک رنگ و روغن کار شده اند. سیما نظرپور، سارانظر پور، زهرا اسعدی و لیلا خدری در بیانیه نمایشگاه خود آورده اند: «گام نهادن در وادی هنر آغاز یک سفر است. راهی پر پیچ و خم که هر لحظه اش تجربه نویی از   زیستن را  خواهد آفرید. و نگاه کردن  از دریچه ای دگرگونه از همگان،به  هستی. اینگونه است که  پنجره ای رو به هستی  می گشایی و شاید برای همیشه به آن سوی دیوار بال بگشایی و جهانی ویژه خود بسازی. ما نیز درین مسیر گام هایمان  را برمی‌داریم و تا بی انتها رهسپاریم».  برای این هنرمندان، موفق شدن در اجرای سبک های مختلف نقاشی و رسیدن به شیوه شخصی هدف اجرای این مجموعه کار بوده است.

افرادی که این رویداد هنری را با آثارشان شکل دادند عبارتند از:

سیمانظرپور متولد 1366 اصفهان و دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی و کارشناسی گرافیک با سابقه تدریس در هنرستان و موسسات آموزش عالی چون سپهر است. وی تا کنون تجربه برپایی و شرکت در 7 نمایشگاه انفرادی و 2 نمایشگاه گروهی را داشته است. زهرا اسعدی متولد 1359 و دانش آموخته کاردانی نقاشی ایرانی از دانشکده صنایع دستی است. وی تجربه برپایی و شرکن در 1 نمایشگاه انفرادی و 6 نمایشگاه گروهی را دارد. او همچنین جوایزی برای نقاشی هایش کسب کرده است. سارا نظرپور، دانش آموخته کارشناسی ارشد نقاشی و کارشناسی گرافیک  است. وی ۷ سال سابقه دبیری هنر و همچنین تجربه برپایی و شرکت در 8 نمایشگاه انفرادی و ۳ نمایشگاه گروهی را دارد و لیلا خدری دانش آموخته کارشناسی پرستاری دیگر هنرپژوه این مجموعه است.

 

 

 

 

 

 

ارسال نظر