میکروب ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک، عامل اصلی بیماری تب روماتیسمی

میکروب ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک، عامل اصلی بیماری تب روماتیسمی

میکروب ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک، عامل اصلی بیماری تب روماتیسمی
18 تیر 1396, 09:36 / کد خبر:10704
تب روماتیسمی، می تواند سبب بیماری روماتیسمی قلبی شود که این بیماری می تواند برای قلب، دریچه های آن مشکلات و ناراحتی هایی ایجاد کند.
تب روماتیسمی، می تواند سبب بیماری روماتیسمی قلبی شود که این بیماری می تواند برای قلب، دریچه های آن مشکلات و ناراحتی هایی ایجاد کند.
فوق تخصص قلب و عروق در گفتگو با خبرنگار ایمنا گفت:  تب رماتیسمی که به آن رماتیسم قلبی نیزگفته می شود، بیماری ای است که می تواند ارگان ها ودستگاه های مختلف بدن را درگیرکرده وعوارض متعددی به همراه داشته باشد.
دکتر محمود هادی زاده افزود: تب روماتیسمی (روماتیسم قلبی) یک بیماری میکروبی است، بدین معنی که ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺐ ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ، ﻣﯿﮑﺮﻭﺏی به نام ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮎ ﺍﺳﺖ .
وی خاطرنشان کرد: این میکروب  ﮐﻪ معمولا به ﺩﻧﺒﺎﻝ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ وعفونت ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ وارد بدن می شود، می تواند دربرخی موارد عوارض خطرناکی بر جای بگذارد.
فلوشیپ آنژیوپلاستی ونارسایی قلب ادامه داد: ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ، ﻋﺎﺭﺿﻪ های خود را بروز ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﺗﺐ ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ دریچه های قلبی به ویژه ﺩﺭﯾﭽﻪ ﺁﺋﻮﺭﺕ ﻭ ﻣﯿﺘﺮﺍﻝ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
این فوق تخصص قلب و عروق تصریح کرد: ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺐ ﺭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﭼﺮﮐﯽ  که به خوبی  ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ اند ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. یکی ازعلایم مهم ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺐ ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩ ﭼﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ.
وی افزود: ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ، ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ گاهی ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻠﻖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩ ﭼﺮﮐﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺣﻠﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺁﻧﺘﯽ‌ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ مناسب خوراکی یا تزریقی ﻣﺼﺮﻑ ﻧﮑﻨﺪ ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣمکن است  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺐ ﺭﻭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﺷﻮﺩ.
عضوانجمن قلب امریکا وانجمن نارسایی قلب اروپا در ادامه بیان کرد: ﺗﺐ ﺭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ بطور کلی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وعوارض خود راظاهر می سازد. این در حالی است که تمامی ﻣﻮﺍﺭﺩ ﮔﻠﻮ ﺩﺭﺩ ﭼﺮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ باعث ایجاد ﺗﺐ ﺭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮتب روماتیسمی ایجادشود، معمولاﺣﺪﻭﺩ ۲ ﺗﺎ ۴ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩ ﭼﺮﮐﯽ بیماری ایجاد ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
وی همچنین یادآور شد: ﺗﺐ ﺭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ یک بیماری ﻣﺴﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﯿﮑﺮﻭﺏ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻔﺲ ﻭ ﻋﻄﺴﻪ ﻭ ﺳﺮﻓﻪ ﺩﺭ ﻫﻮﺍ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺳﺮﺍﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﮔﻠﻮﺩﺭﺩ ﭼﺮﮐﯽ ﺍﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﯽ ﻣﺴﺮﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺗﺐ ﺭﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ امکان ﺳﺮﺍﯾﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
به گزارش ایمنا، بیماری روماتیسم قلب نتیجه آثار باقیمانده از التهاب دریچه های قلبی در اثر تب حاد روماتیسمی است که موجب بروز تنگی یا نارسایی و یا هر دو حالت در دریچه های قلبی می شود. بنابراین دریچه های میترال و آئورت بیش از همه مبتلا می شوند و گاهی حتی تمام لایه های قلب درگیر می شوند.
در مواردی که لایه عضلانی قلب گرفتار شود نارسایی قلب جدی ترین تظاهر این بیماری محسوب می شود که در قالب موارد خفیف است و در پنج تا ده درصد موارد التهاب در پرده دور قلب یا پریکارد وجود دارد که از علائم آن درد قفسه سینه است که با تنفس عمیق شدت پیدا می کند.
به طور معمول پس از ابتلا به دریچه های قلب در جریان تب حاد روماتیسمی، چند سال طول می کشد تا تغییرات ایجاد شده در دریچه های قلب به حدی برسند که ایجاد ناراحتی برای بیمار کنند.

ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ؛ 30 اردیبهشت 1401
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین