امیدی به بهبودی مشکلات تئاتر اصفهان نیست

امیدی به بهبودی مشکلات تئاتر اصفهان نیست

امیدی به بهبودی مشکلات تئاتر اصفهان نیست
4 اسفند 1398, 14:13 / کد خبر:79465

این شب‌ها در ســالن کوچک تالار فرشچیان اصفهان نمایشی متفاوت در حال اجراســت که ساخته و پرداختنش را کارگردان و بازیگر توانمند تئاتر شــهرمان بر عهده دارد. 

اصفهان امروز - مینا عباسپور: این شب‌ها در ســالن کوچک تالار فرشچیان اصفهان نمایشی متفاوت در حال اجراســت که ساخته و پرداختنش را کارگردان و بازیگر توانمند تئاتر شــهرمان بر عهده دارد. بهزاد سیفی نامی شناخته‌شده در عرصه هنر و تئاتر اصفهان است که تجربه‌های موفقی را در زمینه کارگردانی و بازیگری در کارنامه دارد. او این بار تئاتر این آب آشــامیدنی نیست را از ۲۶ بهمن تا ۱۵ اسفند هر شب ساعت ۱۹ در مجموعه فرشچیان روی صحنه دارد. این نمایش از نمایشنامه‌ای با همین نام اثر وودی آلن تألیف شده است و بهزاد سیفی کارگردان و نویسنده کار به ســراغ این اثر مشهور رفته است. میلاد فروتنیان، رامین ربیعی، حامد اله بیگی، سارا ضرغام، سارا رفیعی، شکیلا نصری نژاد و ستایش اسدی ازجمله بازیگران این تئاتر هستندســیفی پیش‌ازاین نمایش شــرلوک را کارگردانی و بازی کرده بــود و در تئاتر دراکولا نیــز به ایفای نقش پرداخــت و اکنــون چهارمین اثــر خــود را کارگردانی کــرده که بــه بهانه اجرای ایــن تئاتر بــا او گفت‌وگو کرده‌ایم

پس از مدت‌ها بــا کارگردانی یک تئاتر به صحنه بازگشتید. در این فاصله زمانی مشغول چه‌کارهایی بودید؟ 

در این مدت مشــغول خدمت سربازی بوده و هستمبعــد از تئاتر شــرلوک در یک نمایش به‌عنوان بازیگر حضور داشــتم و در زمان خدمت هم نمایش دراکولا را با مشکلات و مشقت‌های فراوان با همکاری گروه اجرا کردیم

شما تجربه کارگردانی و بازیگری را به‌طور هم‌زمان در نمایش شــرلوک داشته‌اید، چرا باوجود علاقه و تســلطی که روی متن وودی آلن دارید خودتان به ایفای نقش نپرداختید؟

 به نظــر من اینکه کارگردان در اثر خودش بازی کند زیاد درست نیست البته از یک‌جهت شاید خوب باشد که بــا توجه به ذهنیتی که داری می‌توانی نقش باســلیقه و هدایت خــودت روی صحنه اجرایش کنی و خیلی از آن چیزی که روی صحنه می‌رود کلیتی اســت که خودت انتظــار داری اما یک مقدار به آن نقد وارد اســت چراکه کارگردان صرفاً کارگردانی نمی‌کند بلکه وظایفی مانند تغییر متن، میزانســن و بازیگردانــی و حتی برنامه‌ریزی و مســائل فنی را نیز بر عهده دارد کــه به نظرم با این تفاسیر برای کارگردان دشوار است که بازی و کارگردانی را هم‌زمان انجــام دهد. نکته دوم اینکــه من به‌عنوان کارگردان باید نقشــی را از خودم بدانم و اعتقاد داشــته باشــم که حتماً باید خودم نقش را بازی کنم اما در این کار چنین نقشــی نبود که من اصرار و تأکید داشته باشم که خودم بازی کنماین کار مثل شــرلوک هلمز نبود و به نظرمی رسید که بازیگــران دیگر بتوانند با هدایــت به آن چیزی که می‌خواهم برسند. دلیل بعدی بازی نکردن در تئاتر »این آب آشامیدنی نیست« مشغله‌ای است که دارم؛ من در جریــان تمرین این تئاتر نصــف روز آزاد بودم و حضور و تســلط من به‌صورت کامــل روی کار قرار نمی‌گرفت درنتیجه امکان و شرایط بازی کردن اصلا نداشتم

درباره تئاتر جدیدتان بگوییــد. دلیل انتخاب این نمایشنامه برای اجرا چه بود؟ 

متن »این آب آشــامیدنی نیســت« را مدت‌ها قبل کارکرده بودم و احســاس کردم که شرایط آن را دارد که به روی صحنه برود. اجرای »این آب آشامیدنی نیست« با اســم و اقتباسی دیگر پیش‌ازاین در تالار فرشچیان بر روی صحنه رفته بود هرچند متأســفانه این کار را تماشا نکــرده بودم اما قبل‌تر از این اجرا، متــن را مطالعه و علاقه‌مند به اجرایش بودمعلت انتخاب نمایشنامه‌ای از وودی آلن برای کار جدیدتان چه بود؟ دلیلم برای اجرای این نماش نامه علاقه‌ای است که بــه وودی آلن دارم. وودی آلن تعــداد کمی نمایشنامه نوشته و بیشتر یک فیلم‌نامه‌نویس، نویسنده داستان‌های کوتــاه و مطالــب کمــدی انتقــادی و در درجه بعدی کارگردان و بازیگران سینماست. وودی آلن تعداد زیادی نمایشنامــه تألیف نکرده اما این »این آب آشــامیدنی نیســت« اولین نمایشنامه‌ای اســت که وودی آلن در ســال 1969 نوشته است. احســاس می‌کنم اگر ما قرار اســت به کار کمــدی در اصفهــان روی بیاوریم باید از متونی اســتفاده کنیم که حرفی برای گفتن داشته باشند و نویسنده سرشناســی تألیفش کرده و اصطلاحاً جواب پس داده است

انتظار دارید از نمایش جدیدتان چقدر استقبال شود؟ 

پیش‌بینی نمی‌توان کرد چراکه همواره مشکلات بســیاری گریبان گیر تئاتر اصفهان بوده و خواهد بود و بدتر هم خواهد شد، از پیشــنهاد و درخواست و حمایت هم خسته شده‌ایم و امیدی به آن نداریم. البته در این کار شهرداری در روزهای آخر لطف کرد برای بحث تبلیغات شهری با ما همکاری کردهیچ‌وقت از تئاتر حمایتی صورت نمی‌گیرد و شرایط بهتر هم نخواهد شد و ما هم این موضوع را قبول کرده‌ایم و با این شرایط کار می‌کنیم و هم چنان امیدواریموقتی شــروع بــه کار می‌کنیم امیدواریــم و نهایت سعی‌مان را می‌کنیم که تا آنجایی که به ما مربوط است کم نگذاریم و با امید به آینده نگاه می‌کنیمامیدواریم از تئاترمان استقبال شود. تبلیغات تئاتر ما بیشتر به‌صورت مجازی اســت امیدواریم تماشاگر به ما این التفات را داشته باشند و کار مورد رضایت قرار بگیرد و به دیگران هم پیشنهاد شود.

سالی که گذراندیم را ازنظر کارهای اجراشده چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

به دلیل مشغله‌ای که داشــتم متأســفانه موفق به تماشای اجراهای زیادی نشدم و جواب خاصی ندارم که بدهم. دوستانم در شرایط سخت تالششان را میکنند و حاال یا نتیجــهاش را میبینند یا نمیبینند. قطعا همه ما به‌صورت واحد یک ســری مشکالت داریم امیدواریم در این شرایط بیشتر همدلی داشته باشیم. برای همکارانم در اجراهایی که سپری میکنند آرزوی موفقیت دارم

سخن پایانی؟ 

با تشكر از شهرداری اصفهان و اداره ارشاد، در مورد وضعیت تئاتر شهر، بودجه، تبلیغات، حمایت، برنامه‌ریزی، پالتوی تمرین، سالن‌های اجرا و وضعیت كلی نمایش در شــهر اصفهان، هیچ نظری ندارم چون امید به هیچ بهبودی نیست و نخواهد بود.


ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، شماره ۴۳۵۰ ؛ 27 اردیبهشت 1401
روزنامه اصفهان امروز ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین