فرونشست؛فرونشست است

ادبیات خبری این روزها در ادای برخی از واژه‌ها تغییراتی اعمال کرده است که شاید نیاز داشته باشد تا بادقت بیشتری از آن استفاده شود. چند روزی است که در ادبیات خبرهای منتشر شده در رسانه‌های گوناگون به‌جای استفاده از واژه فرونشست که سال‌ها از آن استفاده شده و به‌نوعی عمق فاجعه را بیان می‌کند از واژه‌ای جدید تحت عنوان فروریزش استفاده می‌شود

 فرونشست؛فرونشست است

ادبیات خبری این روزها در ادای برخی از واژه‌ها تغییراتی اعمال کرده است که شاید نیاز داشته باشد تا بادقت بیشتری از آن استفاده شود. چند روزی است که در ادبیات خبرهای منتشر شده در رسانه‌های گوناگون به‌جای استفاده از واژه فرونشست که سال‌ها از آن استفاده شده و به‌نوعی عمق فاجعه را بیان می‌کند از واژه‌ای جدید تحت عنوان فروریزش استفاده می‌شود؛ این تغییر یکباره در استفاده از یک لغت بسیار حساسیت‌زا است. درصورتی‌که بخواهیم از واژه فروریزش استفاده کنیم تنها زمانی امکان‌پذیر است که پای عملیات عمرانی در میان باشد در غیر این صورت استفاده از واژه‌ای جز فرونشست جای بحث دارد. گاهی دیده می‌شود برای کاهش زهر یک واژه تلاش می‌شود تا واژه‌ای جدید جایگزین شود؛ اما این حرکت تنها پاک‌کردن صورت‌مسئله است. به جا است که به‌جای پاک‌کردن صورت‌مسئله لازم است مسئله به‌گونه‌ای تمام‌وکمال حل شود تا کمتر به سمت حاشیه‌ها گرایش پیدا کند. دامنه آثار فرونشست زمین از دشت‌های ایران عبور کرده و به شهرها رسیده و اصفهان بیش از سایر استان‌ها با این موضوع دست‌به‌گریبان است.

 به‌هرحال فرونشست در اصفهان یکی پس از دیگری در حال وقوع است و آن طور که از شواهد امر پیداست این داستان تکراری همچنان ادامه‌دار باشد. هر بار گوشه‌ای از عمق فاجعه فرونشست در حوالی خانه و خیابان‌های اصفهان لبخندی زهرگونه بروز می‌دهد و با استفاده از تغییر واژه‌ها به‌راحتی از کنار آن گذر می‌کنیم حال‌آنکه فرونشست؛ فرونشست است و تغییری در ماهیت وجودی آن اعمال نمی‌شود.

 

 

ارسال نظر