۱۴۶۱ روز مهلت برای مسعود پزشکیان

مسعود پزشکیان با کسب۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رأی نهمین رئیس‌جمهور منتخب شد. او پس از تنفیذ و تحلیف، در چهار سال آینده ۱۴۶۱ روز امانت‌دار رأی مردم برای عمل به وعده‌ها خواهد بود. شمارش معکوس برای او از امروز آغاز شده است

۱۴۶۱ روز مهلت برای مسعود پزشکیان

مسعود پزشکیان با کسب۱۶.۳۸۴.۴۰۳ رأی نهمین رئیس‌جمهور منتخب شد. او پس از تنفیذ و تحلیف، در چهار سال آینده ۱۴۶۱ روز امانت‌دار رأی مردم برای عمل به وعده‌ها خواهد بود. شمارش معکوس برای او از امروز آغاز شده است. دوره ریاست‌جمهوری او سرشار از مطالبات و الزامات گوناگون است. پزشکیان بایستی خادمی برای رأی‌دهندگانی باشد که نام او را بر برگه رأی نوشتند، همچنین خادم کسانی که یا نام دیگری را نوشتند و یا حتی در انتخابات شرکت نکردند.

گام نخست او باید تلاش برای کاهش عمق شکاف‌های اجتماعی و دو قطبی‌های شکل‌گرفته حاصل از این شکاف‌ها باشد. اقدام بعدی تشکیل کابینه‌ای کارآمد، پاسخگو و مورد وفاق ملی که بتواند عصاره نخبگان بوده و طیف‌های گوناگون را به سمت همگرایی سوق دهد، سرانجامی نیکو برای رقابت‌های انتخاباتی خواهد بود. بیان دقیق واقعیات اقتصاد و آینده کشور، چالش‌های پیش رو و دعوت به تداوم مشارکت و حضور مردم برای بهبود شرایط می‌تواند ماه‌عسل مردم و دولت جدید را طولانی‌تر کرده و فرصت عمل به وعده‌ها را فراهم سازد.

بدون شک این دولت با تصمیم‌های سختی در زمینه موضوعات گوناگون توسعه‌ای از جمله در حوزه انرژی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد که بدون صراحت، صداقت، برنامه‌ریزی دقیق و همراهی مردم راه به جایی نخواهد برد.

در این راستا ۱۴۶۱ روز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان دوره‌ای مهم، پر چالش و زودگذر است که فرصت هرگونه خطا و هدردادن زمان را از کابینه دولت چهاردهم می‌گیرد.

امروز او در برابر همه کسانی که شناسنامه ایرانی دارند موظف و پاسخگو است و بایستی از میان گسل‌های گوناگون، بین مردم، دیدگاه‌های سیاسی و پهنه گسترده جغرافیایی ایران به‌سوی توسعه و همدلی پل بزند.

ایران تشنه تعامل، توسعه پرشتاب، همگرایی و از همه مهم‌تر ساختن تصویر بزرگی از آینده و ایجاد مسیر برای حرکت برای رسیدن به آن خواهد بود و این خواسته‌های مهم در انتظار تحقق از سوی دولت چهاردهم خواهد بود. دولتی که به ریاست مسعود پزشکیان تنها ۱۴۶۱ روز مهلت خواهد داشت...

 

ارسال نظر