• محموله ۳۸ کیلویی موادمخدر در اتوبوس عبوری کشف شد

    فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف محموله مواد۳۸ کیلویی مواد مخدر در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری و دستگیری…

اخبار جامعه
  • فرمانده انتظامی شهرستان نایین از کشف محموله مواد۳۸ کیلویی مواد مخدر در بازرسی از یک دستگاه اتوبوس مسافربری و دستگیری…

  • فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف محموله ۲۸ کیلویی شیشه در عملیات ماموران این فرماندهی خبر داد.

اخبار ایران
اخبار سرگرمی
اخبار سبک زندگی
اخبار ورزش
اخبار پول و سرمایه